PRIVATUMO NUOSTATOS

WHIRLPOOL LIETUVA UAB  bendrovė, įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, turinti savo registruotą buveinę Žalgirio g. 114, LT 09300, Vilniuje, tinkamai registruota Lietuvos Respublikos įmonių registras ir PVM numeris LT 111583548, (toliau vadinama “Whirlpool”, „mes“, „mus“, „mūsų“), kaip jūsų duomenų valdytoja ir dalis pasaulinės „Whirlpool“ grupės („Whirlpool Group“), yra įsipareigojusi užtikrinti jūsų asmeninės informacijos apsaugą ir konfidencialumą (asmens duomenys, kaip apibrėžta galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose), kuri pateikta toliau nurodytiems tikslams. Todėl šiuo pranešimu informuojame apie tai, kokią asmeninę informaciją mes renkame, kaip ir kokiais tikslais ji apdorojama, ir kaip galite pasinaudoti savo teisėmis atnaujinti, pataisyti arba ištrinti tokią informaciją.

KODĖL IR KADA MES RENKAME ASMENINĘ INFORMACIJĄ, IR SUSIJĘ PROCESAI

Mes apdorosime jūsų pateiktus asmens duomenis, kai užregistruosite savo įsigytą gaminį, taip pat, kai kreipsitės į mus informacijos ar pagalbos, arba kai pirksite Whirlpool gaminius interneto parduotuvėje, tik tiek, kiek to reikia šio pranešimo tikslais. Kai siekiant šių tikslų Whirlpool nereikia apdoroti asmeninės informacijos atpažįstama forma, ji įsipareigoja tokiems tikslams asmeninę informaciją nuasmeninti ir pašalinti asmens identifikatorius.
Mes rinksime jūsų teikiamus asmens duomenis atidaryti sąskaitai jūsų vardu ir/arba pildyti jūsų gaminio registracijos formai ir/arba kreiptis į jus ir/ arba pildyti jūsų „užsakymo“ formai, kurią pateikiate mums įsigydami gaminį.
Jums nereikia užpildyti ir pateikti gaminio registracijos formos, kuriai taikomas šis pranešimas, bet turite žinoti, kad jei nutarsite nepateikti visiškai užpildytos formos, mes negalėsime patenkinti jūsų prašymų arba tinkamai suteikti jums prašomų savo paslaugų. Tai taip negalėsime siųsti jums informacijos, kuri, mūsų manymu, gali būti jums naudinga, pavyzdžiui, apie pratęstas jūsų įsigyto (-ų) gaminio (-ų) garantijas.
Be to, pateikdami mums savo artimųjų, draugų ar kitų trečiųjų šalių asmeninę informaciją, tai darydami patvirtinate ir garantuojate, kad gavote atitinkamą tokių trečiųjų šalių sutikimą atskleisti mums tokią asmeninę informaciją šiame pranešime išdėstytiems naudojimo tikslams.

KĄ MES DAROME SURINKĘ IR APDOROJĘ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Gavę asmeninę informaciją, Whirlpool bus apdoroja ją šiais tikslais:

• Valdyti santykius, atsirandančius jums įsigijus gaminį, tvarkyti įrašus ir stebėti mūsų bendravimą ir susirašinėjimą su jumis, laikantis visų atitinkamų teisinių reikalavimų, taip pat visų vidaus apskaitos, administracinių ir mokestinių reikalavimų, procesų ir politikos;

• Dalytis informacija su kitomis „Whirlpool Group“ įmonėmis ir naudoti ją tais pačiais tikslais, kaip ir aprašytieji šiame pranešime. „Whirlpool Group“ įmonių sąrašas gali būti pateiktas paprašius;

• Dalytis informacija su mūsų kruopščiai atrinktais partneriais, su išankstiniu jūsų sutikimu, ir naudoti informaciją tais pačiais tikslais, kaip ir aprašytieji šiame pranešime. Partnerių sąrašas gali būti pateiktas paprašius;

• Rinkodaros tikslais, su išankstiniu jūsų sutikimu ir/arba tiek, kiek leidžiama pagal kitus teisinius pagrindus ir įstatymus; 

• Informuoti jus, kaip aprašyta kitame šio pranešimo skyriuje. 

JŪSŲ INFORMAVIMAS

Jums sutikus, išskyrus atvejus, kai jau yra leidžiama pagal kitus teisinius pagrindus ir įstatymus, mes galime naudoti asmeninę informaciją siųsti jums elektroninius laiškus, SMS, MMS (ir kitomis elektroninėmis priemonėmis), pranešimus faksu, paštu ir telefonu, su tokiu turiniu:

• rinkodaros medžiaga apie naujienas, dovanas, informacija apie gaminį ar naujų gaminių pristatymus, gaminių akcijas/pardavimo pasiūlymus ar interneto pardavimo pasiūlymus (technika, priedai, reikmenys) iš Whirlpool ir Maytag, KitchenAid, Bauknecht, Ignis, ir atrinktų komercinių partnerių, kurių sąrašą galima gauti paprašius, kurie, kaip mes manome, gali jus sudominti;

• rinkodaros ir komercinius pasiūlymus ir pranešimus (pvz., informacinius biuletenius) apie jūsų užregistruotų Whirlpool gaminių arba gaminių, kuriais susidomėjote, pratęstas garantijas. Tokias garantijas gali teikti D&G, Whirlpool patikimas komercinis partneris;

• kvietimus dalyvauti gaminių ar klientų aptarnavimo tyrimuose;

• kvietimus dalyvauti loterijose, konkursuose ir žaidimuose, mugėse, produktų ar maisto gaminimo demonstracijose.

Jei norite atsisakyti ir negauti jokios rinkodaros medžiagos ar pranešimų apie susijusią veiklą, kuriuos norėtume jums siųsti, kaip nurodyta pirmiau, galite tai lengvai padaryti vadovaudamiesi išsiregistravimo informacija, kuri pateikiama kiekviename siunčiamame rinkodaros pranešime arba susisiekę su mumis: WHIRLPOOL LIETUVA UAB, Žalgirio g.114, LT-09300, Vilnius.

KAS MATYS JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Asmeninius duomenis minėtiems tikslams rinks ir tvarkys mūsų administravimo, apskaitos, rinkodaros ir akcijas, klientų aptarnavimo, IT sistemų administravimo, valdymo, priežiūros ir plėtros, rinkodaros, apklausų ir akcijų skyrių darbuotojai, priklausomai nuo tikslų, aprašytų šiame pranešime. Jūsų asmeninė informacija bus saugoma „Whirlpool“ grupės duomenų bazėse ir duomenų bazėse, valdomose per išorės paslaugų teikėjus, su kuriais „Whirlpool“ grupė yra pasirašiusi atitinkamą susitarimą. Šios duomenų bazės yra Europos Sąjungos teritorijoje, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), o jų sąrašas gali būti pateiktas paprašius.
Atkreipkite dėmesį, kad tam tikra asmeninė informacija taip pat gali būti teikiama institucijoms ir valstybinėms įstaigoms atitinkamose teritorijose, apskritai teisiniais ir mokesčių tikslais arba kai protinga tai daryti, siekiant apsaugoti Whirlpool verslo klientus, darbuotojus arba tiekėjus. Be to, ji gali būti atskleista potencialiems pirkėjams ar partneriams ir jų profesionaliems konsultantams nagrinėti kiekvieną siūlomą bendrovės ar jos verslo arba turto, prekybinių ryšių pardavimą ar perdavimą ar bendrų įmonių susitarimus, kurie gali kartas nuo karto įvykti, tiek, kiek įslaptinimas yra neįmanomas arba pagrįstas. Užbaigus sandorį, pirkėjai ir partneriai gali naudoti informaciją tokiems pat tikslams, kaip nurodyta šiame pranešime.

KADA ASMENINĖ INFORMACIJA PERDUODAMA Į UŽSIENĮ

Vietos privatumo įstatymai leidžia Whirlpool perduoti asmeninę informaciją kitoms šalims su sąlyga, kad jūs iš anksto davėte savo sutikimą arba kitais teisiniais pagrindais ir pagal kitus įstatymus, su sąlyga, kad užtikrinama tinkamo lygio apsauga.
Turite žinoti, kad Whirlpool, darbuotojai, kitos „Whirlpool Group” įmonės, trečiosios šalys, veikiančios mūsų vardu kaip mūsų paslaugų teikėjai ir kruopščiai atrinkti partneriai taip pat gali būti įsteigti užsienyje, ir net ne Europos ekonominėje erdvėje. Todėl Whirlpool yra įsipareigojusi užtikrinti, kad taip įvykus perdavimas visiškai atitiktų Europos Sąjungos ir vietos teisės principus ir reikalavimus, ir būtų nustatytos tinkamos apsaugos priemonės, siekiant apsaugoti asmeninę informaciją tokiose šalyse/teritorijose.

ASMENINĖS INFORMACIJOS IŠLAIKYMAS

Whirlpool apdoros ir saugos jūsų asmeninę informaciją tol, kol būtina, laikantis teisės aktų ar mūsų nustatytų teisėtų verslo poreikių ir paskirčių, kaip išdėstyta pirmiau/žemiau.

KOKIOS TEISĖS JUMS SUTEIKIAMOS

ES privatumo įstatymai leidžia jums patikrinti, ar Whirlpool turi asmeninę informaciją apie jus, ir jei taip, pateikti jos kopiją kartu su informacija apie tai, kaip ir kokiais tikslais Whirlpool ją tvarko. Taip pat galite prašyti atnaujinti ir/arba ištaisyti mūsų turimą jūsų asmeninę informaciją ir, jeigu tai leidžiama pagal taikytiną teisę, net ištrinti. Taip pat bet kuriuo metu galite atšaukti bet kokius savo duotus sutikimus dėl jūsų asmens duomenų.

Jeigu jūs pageidaujate pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis pakeičiant jūsų nustatymus dėl informacinių pranešimų gavimo, norite pranešti apie asmeninės informacijos pasikeitimus arba pateikti bet kokį klausimą susijusį su jūsų asmeninės informacijos panaudojimu Whirlpool, prašome kreiptis į mus: Whirlpool LIETUVA UAB Žalgirio g. 114 LT- 09300 Vilnius, Lietuva, arba el.paštu info_lithuania@whirlpool.com.

SAFE HARBOR - „SAUGUS UOSTAS“

„Whirlpool“ atitinka JAV – ES „Saugaus uosto“ sistemą ir JAV – Šveicarijos „Saugaus uosto“ sistemą, kaip numatyta JAV Komercijos departamento, atitinkamai dėl duomenų iš Europos Sąjungos ir Šveicarijos rinkimo, naudojimo ir saugojimo. „Whirlpool“ patvirtino, kad ji laikosi JAV – ES ir Šveicarijos – „Saugaus uosto“ privatumo principų dėl pranešimų, pasirinkimo, tolesnio perdavimo, saugumo, duomenų vientisumo, prieinamumo ir vykdymo užtikrinimo. Informaciją apie ES ir Šveicarijos „Saugaus uosto“ susitarimus galima rasti adresu: http://export.gov/safeharbor.

Jei turite privatumo ar duomenų naudojimo problemų, kurių mes patenkinamai neišsprendėme, kreipkitės į TRUSTe adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Spauskite čia informacijai faksu ir paštu. TRUSTe ginčų sprendimo procesas vyksta tik anglų kalba.