„Whirlpool“ prijungtojo prietaiso paslaugų naudojimo sąlygos (Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos regionas)

I. ĮŽANGA

Prieš naudodami savo Prijungtąjį prietaisą ir su juo susijusias programėles ir paslaugas, atidžiai perskaitykite šias Naudojimo sąlygas ir Privatumo pranešimą (jo tekstas pateikiamas šiose Sąlygose – žr. toliau). Prašome atkreipti dėmesį į šių Sąlygų VIII skyrių, kuriame aptarti mūsų atsakomybės jūsų atžvilgiu ribojimai.

Ačiū, kad pasirinkote bendrovės „Whirlpool“ namų prietaisą su įdiegtu Wi-Fi ryšiu (toliau – Prijungtasis prietaisas). „Whirlpool“ yra didžiausia pasaulyje pagrindinius namų prietaisus gaminanti ir jais prekiaujanti bendrovė. Tarp Europoje naudojamų mūsų prekių pavadinimų yra „Whirlpool®“, „Indesit®“, „Bauknecht®“, „Hotpoint®“ ir „HotpointAriston®“. Šios Naudojimo sąlygos yra taikomos jūsų naudojamam Prijungtajam prietaisui ir su juo susijusioms Prijungtojo prietaiso paslaugoms (kurių apibrėžimas pateikiamas toliau). Šiose Naudojimo sąlygose „Whirlpool“ reiškia „Whirlpool EMEA S.r.l. Socio Unico“, pagal Italijos įstatymus įsteigta bendrovę, registruotosios buveinės adresas Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy, registracijos Milane numeris 00693740425, PVM mokėtojo kodas IT00693740425 (toliau – „Whirlpool“ arba mes), kuri priklauso pasaulinei įmonių grupei „Whirlpool“ (toliau – Įmonių grupė „Whirlpool“), taip pat kitas Europoje veikiančias Įmonių grupės „Whirlpool“ bendroves ir pirmiau nurodytus jų prekių ženklus.

Jūsų Prijungtasis prietaisas turi galimybę teikti jums paslaugas, padėsiančias jums prižiūrėti jūsų Prijungtąjį prietaisą. Prijungus Prijungtąjį prietaisą prie bendrovės „Whirlpool“ Prijungtųjų prietaisų tinklo, jis gali perduoti bendrovei „Whirlpool“ informaciją, įskaitant veikimo ir klaidų kodus, jums teikti pranešimus, o jūs savo mobiliajame prietaise galite naudotis tokiomis bendrovės „Whirlpool“ tiekiamomis programomis, kaip „Bauknecht B-Live“ arba „Whirlpool 6th Sense Live“ (toliau – Programėlė arba Programėlės ), padedančiomis jums valdyti jūsų Prijungtąjį prietaisą ir suteikiančiomis galimybę naudotis jo funkcijomis ir paslaugomis. Šios Naudojimo sąlygos yra taikomos jūsų naudojamoms paslaugoms ir Programėlėms (toliau kartu – Prijungtojo prietaiso paslaugos ).

Kad galėtumėte naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis, jūsų Prijungtasis prietaisas turi būti prijungtas prie bevielio internetinio ryšio. Jūs Privalote pasirūpinti bevielio interneto jungties įrengimu ir priežiūra toje vietoje, kurioje yra jūsų Prijungtieji prietaisai. Be to, tinkamame mobiliajame prietaise (arba prietaisuose) privalote įdiegti Programėlę ir užregistruoti paskyrą bendrovėje „Whirlpool“.

Norėdami naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis, turite sutikti su šiomis Naudojimo sąlygomis ir patvirtinti bendrovės „Whirlpool“ Prijungtojo prietaiso paslaugų privatumo pranešimą, skirtą Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos regionui (toliau – Privatumo pranešimas). Naudodami bet kokias Prijungtojo prietaiso paslaugas ir (arba) Programėlėje nurodę, kad sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, jūs sutinkate laikytis šių Naudojimo sąlygų. Be to, jūs taip pat patvirtinsite, kad perskaitėte Privatumo pranešimą, kuris yra šių Naudojimo sąlygų dalis, ir sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo pranešime nurodytu būdu. Jei nesutinkate su Naudojimo sąlygomis ar bet kuria jų dalimi ir nepatvirtinate šių Naudojimo sąlygų ir (arba) Privatumo pranešimo, negalėsite naudotis savo Prijungtojo prietaiso paslaugomis. Daugiau informacijos apie Privatumo pranešimą pateikiama VI skyriuje.

Mes turime teisę laikas nuo laiko atnaujinti šias Naudojimo sąlygas. Jas atnaujinę, jei to reikalauja galiojantys įstatymai, Programėlės pagalba išsiųsime jums perspėjimą, kuriame pristatysime pakeitimus ir nurodysime, kokios yra jūsų galimybės pasirinkti ir kokius veiksmus galite atlikti. Tam tikromis aplinkybėmis apie atnaujinimus jus galime atitinkamai informuoti kai kitą kartą prisijungsite prie savo paskyros. Prašome atidžiai perskaityti visus perspėjimus ir informaciją apie atnaujinimus, o turėdami bet kokių klausimų kreipkitės į mus (žr. toliau nurodytus duomenis). Jei po tokių perspėjimų arba atnaujinimų, kurie įdiegiami, jums prisijungus prie paskyros toliau naudositės Prijungtojo prietaiso paslaugomis arba (atitinkamais atvejais) aktyviai priimsite bet kokius pakeitimus, mes žinosime, kad su tokiais pakeitimais sutikote. Jei nuspręsite, kad su pakeitimais nesutinkate, galite visuomet atsisakyti naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis.


II. PRIJUNGTOJO PRIETAISO PASLAUGŲ PASIŪLYMAI

Prijungtojo prietaiso paslaugos suteikia jums galimybę gauti pranešimus, susijusius su jūsų Prijungtuoju prietaisu (pvz., pranešimus apie atidarytas dureles, baigtą ciklą ir pan.), planuoti jūsų Prijungtojo prietaiso darbą ekonomiškiausiu laiku, Programėlėje per atstumą stebėti jūsų Prijungtąjį prietaisą, taip pat naudotis kitokiomis funkcijomis ir patogumais. Konkrečios Prijungtojo prietaiso paslaugos išsamiai aprašytos jūsų Prijungtojo prietaiso naudojimo vadove. Laikui bėgant bendrovei „Whirlpool“ gali prireikti peržiūrėti ir pakeisti tam tikrus Prijungtojo prietaiso paslaugų aspektus, o apie bet kokius reikšmingus pakeitimus jums bus pranešama Programėlėje.


III. NAUDOJIMASIS PRIJUNGTOJO PRIETAISO PASLAUGOMIS

 1. Bendrosios sąlygos

  Norėdami naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis, visų pirma turite susikurti paskyrą Programėlėje ir (kaip nurodyta pirmiau) perskaityti ir patvirtinti Privatumo pranešimą. Naudodamiesi Prijungtojo prietaiso paslaugomis, jūs sutinkate a) pateikti tikslią savo kontaktinę ir kitokią bendrovės „Whirlpool“ prašomą informaciją, b) pasikeitus jūsų kontaktinei informacijai arba jei ji yra netiksli, nedelsdami atnaujinti savo duomenis (kaip tai padaryti, žiūrėkite Privatumo pranešimo 9 skyrių) ir c) Prijungtąjį prietaisą naudoti taip, kaip nurodyta vadove. Esant neatitikimų tarp šių Naudojimo sąlygų ir naudojimo vadovo, būtina vadovautis šiomis Naudojimo sąlygomis.
  Sužinoję arba turėdami pagrindo įtarti, kad jūsų mums pateikta informacija yra neteisinga, klaidinanti, netiksli arba nepilna, turime teisę laikinai sustabdyti ar panaikinti jūsų paskyrą. Daugiau informacijos apie tai rasite IX skyriuje.

 2. Duomenų naudojimas

  Prijungtieji prietaisai naudoja jūsų bevielį interneto ryšį, siekiant jums teikti Prijungtojo prietaiso paslaugas. Be to, jei pasirenkate gauti pranešimus Programėlėje, tokiems pranešimams ir programėlėms naudojamas jūsų mobilusis duomenų ryšys, siekiant jums teikti paslaugas. Visa tai reiškia, kad atitinkamu ryšiu perduodamas tam tikras duomenų kiekis, todėl turite turėti tinkamą bevielio internetinio ryšio duomenų planą toje vietoje, kurioje yra įrengtas jūsų Prijungtasis prietaisas, taip pat atitinkamą jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus suteiktą duomenų planą. Informacijos apie nustatytus duomenų mokesčius (jei tokių yra), duomenų kiekio ir naudojimo apribojimus bei kitokias paslaugų teikimo sąlygas ieškokite savo interneto paslaugos teikėjo arba mobiliojo ryšio operatoriaus kainodaros plane. „Whirlpool“ neprisiima jokios atsakomybės už jūsų interneto paslaugos teikėjo ar mobiliojo ryšio operatoriaus daromus pakeitimus.

 3. Jūsų Prijungtojo prietaiso perkėlimas

  Jeigu nenurodyta kitaip, Prijungtojo prietaiso paslaugas leidžiama naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais, ir draudžiama bet kurias iš šių paslaugų perparduoti tretiesiems asmenims arba suteikti tretiesiems asmenims galimybę jomis naudotis. Pardavę ar paskolinę savo Prijungtąjį prietaisą kitam asmeniui, privalote nedelsdami atitinkamai atnaujinti savo Prijungtojo prietaiso paslaugų paskyrą Programėlėje. Tai padaryti galėsite tik atnaujinę savo paskyrą. Neatnaujinę paskyros, pažeisite šias Naudojimo sąlygas ir „Whirlpool“ turės teisę laikinai sustabdyti ar panaikinti jūsų paskyrą – daugiau informacijos apie tai rasite IX skyriuje. Norėdamas naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis, naujasis vartotojas turės sukurti naują paskyrą bendrovėje „Whirlpool“.

 4. Neleistini naudojimo būdai

  Prijungtojo prietaiso paslaugomis draudžiama naudotis:

  • jeigu dėl to kyla grėsmė kitiems asmenims, kiti asmenys patiria smurtą, yra šmeižiami, įžeidinėjami, apkalbami, taip pat naudoti prietaisą bet kokiu kitokiu nesąžiningu, nepadoriu, neteisėtu ar netinkamu būdu;
  • įgyjant galimybę susipažinti, gauti arba saugoti kitų asmenų asmens informaciją;
  • pažeidžiant kitų asmenų teises, įskaitant kito asmens teisę į privatumą;
  • apsimetant bet kokiu fiziniu ar juridiniu asmeniu, įmone, taip pat naudojant kitą (pvz., pakeistą) IP adresą;
  • talpinant, skelbiant, el. paštu siunčiant, perduodant ar kitokiais būdais skelbiant bet kokią medžiagą, kurią pagal įstatymus neturite teisės skelbti;
  • komercijos tikslais, pavyzdžiui, reklamai, reklaminėje ar rinkodaros medžiagoje, taip pat duomenims vogti ar siųsti brukalą ir kitokias nepageidaujamas žinutes;
  • įgyjant arba mėginant įgyti galimybę neteisėtai naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis arba bet kuriomis Prijungtojo prietaiso paslaugomis, jų kompiuteriais ir tinklais, jų vartotojų duomenimis arba pakeičiant arba trikdant Prijungtojo prietaiso paslaugų naudojimą ar darbą;
  • įgyjant arba mėginant įgyti galimybę neteisėtai naudotis Prijungtojo prietaiso mikroprogramomis arba programine įranga, be kita ko dekonstruojant mikroprogramas arba diegiant bendrovės „Whirlpool“ nesankcionuotas mikroprogramas;
  • sukuriant nepagrįstą arba neproporcingai didelę bendrovės ar jos verslo partnerių infrastruktūros apkrovą, be kita ko perduodant brukalą ar naudojant kitokius būdus masiškai siųsti nepageidaujamus el. laiškus;
  • pakeičiant, sugadinant ar ištrinant bet kokią bendrovės „Whirlpool“ pateiktą medžiagą;
  • naudojant kompiuterio virusus ar kitokius trikdančius, kenksmingus ar žalingus failus arba programas; arba
  • kitokiais būdais pažeidžiant šias Naudojimo sąlygas.

 5. Programinės įrangos naujinimai

  Prijungtojo prietaiso paslaugoms, įskaitant Programėles, pasitelkiamos paslaugos, kurias bendrovei „Whirlpool“ kartais gali tekti atnaujinti arba pakeisti. Tokius naujinimus jūsų mobiliojo prietaiso operacinėje sistemoje atliksime įprastine tvarka, kad galėtumėte toliau naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis.

IV. PASLAUGŲ IR ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 1. Bendrieji apribojimai

  Kadangi jūsų Prijungtasis prietaisas palaiko ryšį su bendrove „Whirlpool“ perduodamas informaciją bevieliu ryšiu ir internetu, a) Prijungtojo prietaiso pranešimus matysite tik prijungę ir užregistravę savo Prijungtąjį prietaisą ir b) Prijungtojo prietaiso paslaugomis naudotis negalėsite, jeigu jūsų interneto, belaidis ar mobilusis ryšys neveikia arba veikia netinkamai.


 2. Rezultatų ir duomenų tikslumas

  Jūs sutinkate, kad Prijungtojo prietaiso paslaugoms būtų taikomi nuo bendrovės „Whirlpool“ nepriklausantys apribojimai, be kita ko susiję su tokiais dalykais kaip tinkama jūsų Prijungtojo prietaiso priežiūra pagal atitinkamo naudojimo vadovo reikalavimus, belaidžio tinklo pajėgumai, internetinio ryšio veikimas, aplinkos sąlygos (pvz., pastatų, meteorologiniai, geografiniai ir topografiniai veiksniai), atmosferos sąlygos ir kitokie veiksniai, susiję su interneto ar palydovų ir palydovinių duomenų naudojimu; be to, dėl savo pobūdžio Prijungtojo prietaiso paslaugos gali būti priklausomos nuo trečiųjų asmenų teikiamos programinės įrangos ir tinklinio ryšio. Atsižvelgdama į tai, „Whirlpool“ negarantuoja, kad bet kokie Prijungtojo prietaiso paslaugų kontekste teikiami duomenys, informacija ar medžiaga bus teikiama be trikdžių, tiksliai, visa apimtimi ir laiku.

 3. Saugomi duomenys

  „Whirlpool“ saugo tam tikrus duomenis apie tai, kaip naudojatės Prijungtojo prietaiso paslaugomis, tiek, kiek to reikia įvykdyti įstatymų reikalavimus arba Privatumo pranešime nurodytiems mūsų aiškiems teisėtiems veiklos poreikiams ir nustatytais tikslais Prijungtojo prietaiso paslaugų kontekste.

 4. Perduodami duomenys

  „Whirlpool“ deda visas protingas pastangas siekdama užtikrinti jūsų mums pateiktų duomenų saugumą ir imsis visų pagrįstų priemonių apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Tačiau informacijos perdavimas belaidžiais tinklais arba internetu visuomet yra susijęs su tam tikra rizika. Dėl to jūs sutinkate, kad kai naudojate Prijungtojo prietaiso paslaugas, jūsų pranešimus gali neteisėtai perimti kiti asmenys. „Whirlpool“ negali užtikrinti bevieliu ryšiu arba internetu perduodamų duomenų saugumo ir privatumo ir neatsako už tai, kad tinklai ar prietaisai, kurių „Whirlpool“ nevaldo, nėra saugūs arba už tai, kad jais siunčiami duomenys bus prarasti arba bus pažeistas jūsų privatumas. Prašome pasirūpinti atitinkamomis priemonėmis apsaugoti jūsų asmeninę informaciją internete, pavyzdžiui, dažnai keisti jūsų slaptažodžius, juose naudoti tiek raides, tiek skaitmenis, taip pat naudoti saugias interneto naršykles.

 5. Kitos sąlygos

  Prijungtojo prietaiso paslaugos teikiamos tokios, kokios yra. Nors „Whirlpool“ deda visas protingas pastangas užtikrinti Prijungtojo prietaiso paslaugų veikimą, mes negalime garantuoti, kad jos bus teikiamos arba veiks nuolatos, arba kad jomis naudotis bus galima be trikdžių ar klaidų. Be to, Prijungtojo prietaiso klaidų pranešimai nereiškia, kad nebūtina vykdyti reguliarios, rekomenduojamos jūsų Prijungtojo prietaiso priežiūros, nurodytos jūsų Prijungtojo prietaiso naudojimo vadove, o jūsų Prijungtąjį prietaisą galima naudoti nesaugiai ir neatsakingai. Nederėtų tikėtis, kad Prijungtojo prietaiso paslaugos (įskaitant bet kokius klaidų pranešimus) gali padėti išvengti gaisro arba kitokių nelaimingų atsitikimų ar žalos. Savo Prijungtąjį prietaisą eksploatuoti turite saugiai ir privalote užtikrinti tinkamą Prijungtojo prietaiso darbinę būklę, kaip nurodyta naudojimo vadove. Priešingu atveju gali būti padaryta žala jūsų Prijungtajam prietaisui, turtui, asmeniui ir (arba) gali būti patirta rimtų sužalojimų, už kuriuos „Whirlpool“ nebus atsakinga.

V. SĄLYGŲ VYKDYMAS

Jūs privalote ne tik pats laikytis šių Naudojimo sąlygų, bet ir užtikrinti, kad jų laikytųsi visi (tiek jūsų įgalioti, tiek ne) jūsų Prijungtojo prietaiso ir (arba) Prijungtojo prietaiso paslaugų paskyros naudotojai.

VI. PRIVATUMAS

Su Privatumo pranešimu galima susipažinti Programėlėje – jūsų taip pat bus paprašyta jį patvirtinti registruojantis Prijungtojo prietaiso paslaugų vartotoju. Patvirtinti Privatumo pranešimą nėra privaloma (t. y. jeigu nenorite jos patvirtinti, galite nesiregistruoti Prijungtojo prietaiso paslaugų vartotoju), tačiau tai padaryti yra būtina norint sukurti vartotojo paskyrą. Privatumo pranešime yra nurodyta, kaip pagal Europos ir vietos įstatymus gali būti renkami, naudojami, atskleidžiami ir perduodami jūsų pateikiama informacija ir duomenys, gaunami iš Prijungtojo prietaiso ir jums naudojantis Prijungtojo prietaiso paslaugomis.

VII. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

Bendrovei „Whirlpool“ ir jos licencijų davėjams priklauso autorių teisės, firmos ženklai ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su visa Prijungtojo prietaiso paslaugose rodoma ir naudojantis jomis gaunama medžiaga. Jūs neturite teisės be bendrovės „Whirlpool“ išankstinio rašytinio sutikimo atkurti, keisti, naudoti, demonstruoti, pritaikyti, atlikti, skelbti, platinti, perduoti, transliuoti ar tiražuoti tokią medžiagą jokiems tretiesiems asmenims, taip pat jos pagrindu kurti bet kokius išvestinius kūrinius (įskaitant medžiagos demonstravimą ar platinimą per trečiojo asmens tinklalapį), taip pat neturite teisės naudoti bet kokius firmos ženklus, kurie yra rodomi jums prisijungus prie Prijungtojo prietaiso paslaugų, o Prijungtojo prietaiso paslaugomis privalote naudotis pagal paskirtį ir šias Naudojimo sąlygas.

VIII. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, ŽALOS ATLYGINIMAS

Siekiant išvengti abejonių, nė viena iš šių Naudojimo sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina bendrovės „Whirlpool“ ar bet kurios kitos Įmonių grupės „Whirlpool“ bendrovės atsakomybės (jei tokia yra) jūsų atžvilgiu dėl:

 1. apgaulės arba apgaulingų pareiškimų;
 2. asmens sužalojimo arba mirties dėl jos/jų aplaidumo; arba
 3. bet kokių kitokių dalykų, dėl kurių negalima teisėtai panaikinti arba mėginti panaikinti jos/jų atsakomybę.
 1. Atsakomybės apribojimas

  Jūs sutinkate, kad:

  1. Prijungtojo prietaiso paslaugos yra teikiamos tokios, kokios yra;
  2. su TAIKOMUOSE ĮSTATYMUOSE nustatytais apribojimais ir sąlyga, kad nė viena iš šių Naudojimo sąlygų nuostatų nepanaikina ar neapriboja ir negali būti aiškinama kaip panaikinanti ar apribojanti bendrovės „WHIRLPOOL“ ARBA ĮMONIŲ GRUPĖS „WHIRLPOOL“ atsakomybę dėl apgaulės ar apgaulingų pareiškimų, didelio aplaidumo, tyčinio nusižengimo, viešosios tvarkos pažeidimo arba dėl mirties ar asmens sužalojimo, įskaitant, be kita ko, mirtį arba sužalojimą dėl jos/jų aplaidumo, arba asmeninio turto sunaikinimo tais atvejais, kai atsakomybė negali būti panaikinta pagal įstatymus, JŪS SUTINKATE, ATLEISTI BENDROVĘ „WHIRLPOOL“, ĮMONIŲ GRUPĘ „WHIRLPOOL“, JOS ATSTOVUS, DARBUOTOJUS IR RANGOVUS NUO BET KOKIŲ REIKALAVIMŲ, ATSAKOMYBĖS IR NUOSTOLIŲ, SUSIJUSIŲ SU PRIJUNGTOJO PRIETAISO PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, REIKALAVIMUS DĖL VISŲ ARBA DALIES PRIJUNGTOJO PRIETAISO PASLAUGŲ NEVEIKIMO, NET JEIGU TAI NUTIKO DĖL BENDROVĖS „WHIRLPOOL“, ĮMONIŲ GRUPĖS „WHIRLPOOL“, JOS ATSTOVŲ, DARBUOTOJŲ IR RANGOVŲ APLAIDUMO; BE TO, NEI „WHIRLPOOL“, NEI ĮMONIŲ GRUPĖ „WHIRLPOOL“, NEI BET KURI KITA ĮMONIŲ GRUPĖS „WHIRLPOOL“ BENDROVĖ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL NAUDOJIMOSI AR NETINKAMO NAUDOJIMOSI PRIJUNGTOJO PRIETAISO PASLAUGOMIS AR JŲ DALIMIS NAUDOJIMO AR PIKTNAUDŽIAVIMO JOMIS ARBA UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, KURI GALI BŪTI PATIRTA JUMS NAUDOJANTIS AR NETINKAMAI NAUDOJANTIS MINĖTOSIOMIS PASLAUGOMIS. ATITINKAMAI, TIEK, KIEK TAI DARYTI MUMS LEIDŽIA ĮSTATYMAI, PRIJUNGTOJO PRIETAISO PASLAUGAS JUMS TEIKIAME BE JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, IŠSKYRUS TAS, KURIOS YRA AIŠKIAI IŠDĖSTYTOS ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE, NEBENT TOKIE PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR SĄLYGOS NEGALI BŪTI NEĮTRAUKTOS PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS. TAI NETURI ĮTAKOS ĮSTATYMUOSE NUMATYTOMS JŪSŲ, T. Y. VARTOTOJO TEISĖMS;
  3. JŪS SUTINKATE ATLYGINTI BENDROVEI „WHIRLPOOL“, ĮMONIŲ GRUPEI „WHIRLPOOL“, JOS ATSTOVAMS, DARBUOTOJAMS IR RANGOVAMS VISUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL PIRMIAU NURODYTŲ TREČIŲJŲ ASMENŲ REIKALAVIMŲ;
  4. JŪS TAIP PAT SUTINKATE, KAD ŠIS ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS TAIP PAT GALIOJA BET KOKIEMS ASMENIMS, REIŠKIANTIEMS REIKALAVIMUS JŪSŲ VARDU, IR KAD NĖ VIENA DRAUDIMO BENDROVĖ NETURI JOKIOS SUBROGACIJOS TEISĖS.


 2. Išlyga dėl paskesnių nuostolių atlyginimo

  Atsižvelgiant į TAIKOMUOSE ĮSTATYMUOSE nustatytus privalomuosius apribojimus, NEI „WHIRLPOOL“, NEI ĮMONIŲ GRUPĖ „WHIRLPOOL“, JOS ATSTOVAI, DARBUOTOJAI AR RANGOVAI NĖRA ATSAKINGI JŪSŲ AR BET KOKIOS KITOS ŠALIES ATŽVILGIU UŽ PASKESNĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, YPATINGĄJĄ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BE KITA KO, DĖL PRARASTO PELNO, DUOMENŲ ARBA PASLAUGŲ NETEIKIMO PATIRTĄ ŽALĄ), SUSIJUSIĄ SU PRIJUNGTOJO PRIETAISO PASLAUGOMIS, NET JEIGU BENDROVEI „WHIRLPOOL“, ĮMONIŲ GRUPEI „WHIRLPOOL“, JOS ATSTOVAMS, DARBUOTOJAMS ARBA RANGOVAMS YRA ŽINOMA APIE TAI, KAD TOKIA ŽALA GALI BŪTI PATIRTA.

 3. Žalos atlyginimas

  Jūs sutinkate atlyginti bendrovei „Whirlpool“, Įmonių grupei „Whirlpool“ ir su ja susijusioms bendrovėms žalą, susijusią su bet kokiais reikalavimais, pareikštais dėl jūsų veiksmų, įskaitant, be kita ko, naudojamas Prijungtojo prietaiso paslaugas ir bet kokią jūsų per Prijungtojo prietaiso paslaugas teikiamą, perduodamą ar skelbiamą informaciją, nesugebėjimą apsaugoti savo slaptažodžių ar kitos paskyros informacijos arba šių Naudojimo sąlygų, bet kokių galiojančių įstatymų ar teisės aktų arba trečiųjų asmenų teisių pažeidimus, taip pat ginti bendrovę „Whirlpool“, Įmonių grupę „Whirlpool“ ir su jas susijusias bendroves nuo tokių reikalavimų ir atleisti jas nuo atsakomybės nagrinėjant tokius reikalavimus.

IX. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. Paslaugų teikimo nutraukimas bendrovės „Whirlpool“ iniciatyva dėl netinkamo naudojimo

  „Whirlpool“ gali bet kada laikinai sustabdyti arba panaikinti jūsų galimybę naudotis visomis arba bet kuriomis Prijungtojo prietaiso paslaugomis, jei jomis naudojatės vienu iš III skyriaus 4 dalyje nurodytų neleistinų būdų arba pažeidžiate šias Naudojimo taisykles. Be to, „Whirlpool“ gali bet kada apie tai iš anksto pranešusi nutraukti Prijungtojo prietaiso paslaugų teikimą dėl technologijų aktualumo ar kitokių priežasčių, turinčių įtakos tolesniam Prijungtojo prietaiso gyvybingumui. Nutraukus paslaugų teikimą dėl tokių priežasčių, nebeturėsite teisės naudotis Prijungtojo prietaiso paslaugomis, o „Whirlpool“ neprisiims jokios atsakomybės dėl tokio paslaugų nutraukimo (su VIII skyriuje nurodytomis išlygomis). Tokiu atveju galite toliau naudotis savo prietaisais kaip įprasta, tačiau su jomis susijusios Prijungtojo prietaiso paslaugos nebus teikiamos.


 2. Paskyros panaikinimas jūsų iniciatyva

  Jūs galite bet kada panaikinti (išregistruoti) savo paskyrą, apie tai raštu informuodami privatumo pareigūną, kurio adresas yra nurodytas Privatumo pranešimo 10 skyriuje. Jums panaikinus paskyrą, „Whirlpool“ toliau saugos bendrovės „Whirlpool“ surinktus su jūsų Prijungtuoju prietaisu ir naudojamomis Prijungtojo prietaiso paslaugomis susijusius duomenis, tačiau negalės jų susieti asmeniškai su jumis. Panaikinus jūsų Prijungtojo prietaiso paslaugų paskyrą, jūs daugiau nebegausite Prijungtojo prietaiso pranešimų, siunčiamų teikiant Prijungtojo prietaiso paslaugas. Jei, panaikinę paskyrą, nuspręsite toliau naudoti savo Prijungtąjį prietaisą su įjungtu Wi-Fi ryšiu, jūsų Prijungtasis prietaisas toliau siųs bendrovei „Whirlpool“ tam tikrus duomenis apie prietaiso naudojimą. Jei pageidausite, kad tokie duomenys nebūtų siunčiami, privalote atjungti savo Prijungtąjį prietaisą nuo belaidžio maršrutizatoriaus ir savo prietaise išjungti belaidį ryšį.

X. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jurisdikcija ir galiojanti teisė

  Šioms Naudojimo sąlygoms galioja Airijos teisė ir jūs sutinkate laikytis išimtinės Airijos teismų jurisdikcijos.

 2. Teisių ir reikalavimų atsisakymas

  Jeigu „Whirlpool“ griežtai nepareikalauja įvykdyti bet kurias iš šiose Naudojimo sąlygose numatytų savo prievolių arba nepasinaudoja bet kuriomis iš šiose Naudojimo sąlygose nurodytų savo teisių ar teisių gynimo priemonių, tai nereiškia, kad ji tokių teisių ar teisių gynimo prievolių atsisako arba kad esate atleidžiamas nuo atitinkamų prievolių vykdymo. Tai, kad „Whirlpool“ nereikalauja ištaisyti kokį nors įsipareigojimų nevykdymo atvejį nereiškia, kad ji atsisako reikalavimo ištaisyti bet kokį paskesnį įsipareigojimų nevykdymo atvejį. Bendrovės „Whirlpool“ atsisakymas reikalauti įvykdyti bet kurias iš šiose Naudojimo sąlygose numatytų jūsų prievolių galioja tik jeigu yra aiškiai nurodyta, kad tai yra reikalavimo įvykdyti prievoles atsisakymas ir jis yra pateiktas jums raštu.

 3. Atskirų nuostatų negaliojimas

  Jeigu bet kuris teismas arba kompetentinga valdžios institucija nustato, kad bet kuri iš šių Naudojimo sąlygų nuostatų yra bet kuria prasme negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, tokia sąlyga arba nuostata ta apimtimi atskiriama nuo likusių sąlygų ir nuostatų, kurios visapusiškai galioja įstatymų nustatytose ribose.

 4. Visas susitarimas

  Šios Naudojimo sąlygos ir bet kokios kitos sąlygos, kurias patvirtinsite naudodamasis Prijungtuoju prietaisu ir Prijungtojo prietaiso paslaugomis, sudaro visą jūsų ir bendrovės „Whirlpool“ susitarimą dėl jose nurodyto dalyko ir pakeičia visus pirmesnius jūsų ir bendrovės „Whirlpool“ žodinius ar rašytinius susitarimus arba sutartis.
  Tiek jūs, tiek mes patvirtiname, kad nė vienas iš mūsų nesivadovavome jokiais pareiškimais, įsipareigojimais ar pažadais, kuriuos davėme vienas kitam arba kurie kaip manoma buvo duoti, remiantis tuo, kas buvo pasakyta arba parašyta mūsų derybų metu, išskyrus šiose Naudojimo sąlygose aiškiai nurodytus atvejus

XI. SUSISIEKITE SU MUMIS

Visus klausimus arba pretenzijas dėl jūsų Prijungtojo prietaiso arba Prijungtojo prietaiso paslaugų prašome siųsti vietiniam bendrovės „Whirlpool“ klientų aptarnavimo skambučių centrui, kurio kontaktiniai duomenys yra nurodyti jūsų Programėlėje arba kartu su Prijungtuoju prietaisu pateiktuose dokumentuose.

Palyginti ( Prietaisai )

Prašome pridėti kitą produktą palyginimui